D-STAR a APRS

Napsal OK1ALF

D-STAR je relativně mladá technologie, která se poslední dobou začala ve větší míře používat i u nás. Zásluhu na tom má vzrůstající počet převaděčů, resp. rozvoj infrastruktury všeobecně a cenově dostupnější nové modely radiostanic ICOM.

D-STAR technologie přináší mnoho nového, ale bohužel má i své stinné stránky. Např. D-star stanice nepodporují APRS, které se poslední dobou také značně rozrostlo a mnoho uživatelů přechodem na D-STAR radiostanice o tuto funkci přijde.
 

Tématem tohoto zamyšlení je, jak spojit D-STAR radiostanice s funkcí APRS a přitom splnit několik požadavků:

1)   v autě používat pokud možno pouze jednu radiostanici, která bude pevně zamontována, bez viditelných kabelů

2)   v autě používat pouze jednu anténu pro radiostanici

3)   v autě nepoužívat ruční radiostanici

o   nutno připojovat/odpojovat množství kabelů

o   problém s umístěním

o   viditelné kabely

o   výkon

4)   udržení pokud možno nízkých nákladů

5)   Pro APRS využívat pouze radiovou cestu, v žádném případě nepoužívat APRS via Internet – toto již není radioamatérské řešení – využívá se jiná infrastruktura a celé řešení má i další nedostatky, zejména ostatní radiostanice tuto stanici nevidí, není možná oboustraná komunikace APRS stanic.

 

Na první pohled jsem si stanovil nereálné požadavky, ale postupem času se začalo rýsovat řešení a to ne pouze jedno. V dalším textu popíši jednotlivá možná řešení, které jsem připravil. Výčet řešení nemusí být konečný, ale odpovídá stavu v době psaní tohoto článku.
 


TROCHA TEORIE NA ZAČÁTEK

Při stanovování požadavků a cílů jsem záměrně nebral do úvahy možnosti D-STAR systému a ICOM radiostanic, protože bych hned v úvodu skončil s výsledkem, že požadované funkce jsou nerealizovatelné.

D-STAR jako takový není vhodný, resp. vůbec neumožňuje klasický APRS provoz. Radiostanice ICOM v analogovém režimu nemají integrovány APRS funkce a v digitálním režimu je sice dostupná funkce přenosu informace o poloze, ale není to klasické APRS:

-      informaci vidí pouze ostatní D-STAR radiostanice, nikoliv ostatní uživatelé klasického APRS systému (vyjímkou jsou D-STAR stanice, které pracují přes OK0HCS, kde jsou díky APRS digipeateru OK1LOL-1 na stejném QTH a speciálního scriptu Honzy OK1COM vysílány radiovou cestou)

-      D-STAR radiostanice nevidí ostatní APRS provoz

-      D-STAR radiostanice jsou viditelné na aprs.fi díky D-PRS systému, ovšem stanice musí být v dosahu D-STAR převaděče nebo HotSpotu

-      D-STAR stanice používá pro přenos informace o poloze stejný kanál, jako pro hlasovou komunikaci, což může být problém, protože při provozu na kanálu svoji pozici neodvysílá nebo naopak při velké koncentraci stanic, může být kanál obsazen vysíláním pozic jednotlivých stanic

 

Klasické APRS:

-      všichni uživatelé se vidí navzájem

-      vyhrazený jeden celoevropský kmitočet

-      díky systému infrastruktury, není nebezpečí ztráty vysílané informace

-      relativně dobré pokrytí digi/i-gate, které se neustále rozrůstá – levná a jednoduchá řešení

 

Závěr:

Pro splnění výše popsaných požadavků a cílů bude tedy ideální kombinovat D-STAR a klasické APRS.

 


NÁVRH ŘEŠENÍ

V dalším textu se budu věnovat pouze řešením pro použití v autě.

Na základě závěrů z předchozí kapitoly je nutno tedy kombinovat D-STAR radiostanici a klasické APRS.

Nabízí se např. tato řešení:

1)   Zachovat původní APRS radiostanici a doplnit pouze D-Star radiostanici – v tomto případě se nabízí několik variant:

a.    doplnit výbavu ve voze ruční D-Star stanicí s externí anténou – asi nejjednodušší řešení, ale má mnoho nevýhod – připojování kabelů, problém s umístěním, malý vf výkon, špatná srozumitelnost reprodukce atd. Naopak výhodou je pořízení univerzální radiostanice, kterou je možno využít i mimo auto.

b.    doplnit výbavu ve voze vozidlovou D-Star stanicí (např. ID-E880), jako další stanici, ke stávající APRS stanici. Toto řešení odstraňuje většinu problémů z předchozího bodu, nicméně se objevují další – umístění dvou displejů ve voze, dva mikrofony, dvě antény (je možno obě stanice sloučit do jedné antény, ale potom je z původní APRS stanice pouze stanice pro 2m pásmo a z D-Star stanice je stanice pro 70cm pásmo)

2)   Zachovat původní APRS radiostanici a doplnit D-Star koncové zařízení, které umožňuje D-Star provoz s analogovou stanicí – v současné době např. UP4DAR – popis zde. Toto řešení má také své stinné stránky – v současné době neumožňuje UP4DAR jednoduché přelaďování mezi jednotlivými převaděči a HotSpoty (pouze za použití PC), má relativně velké rozměry, mnoho připojovacích kabelů, nutné použití dalšího mikrofonu a externího reproduktoru.

3)   Nahrazení původní APRS radiostanice, dvoupásmovou radiostanicí ICOM se dvěma přijímači (např. IC-E2820) a využít radiostanici tak, že jedna polovina (VFO A) bude určena pro hlasovou komunikaci (analog i D-STAR) a druhá polovina (VFO B) bude vyhrazena pro Packet provoz na kmitočtu 144,800 MHz pro APRS. K radiostanici je nutno doplnit APRS zařízení, které se propojí s radiostanicí ICOM.

Jako zařízení APRS je možno použít:

Kenwood RC-D710

ovládací panel od radiostanice Kenwood TM-D710

APRS TrackerTelefon/tablet se sw APRSdroid (apod.)

Geosat6 jako doplnění některé z předchozích variant

Všechny uvedené možnosti dle bodu 3) splňují vytýčené cíle – jedna radiostanice, jedna anténa (resp. jedna, případně dvě s využitím diverzitního příjmu, který 2820 umožňuje), jeden mikrofon, jeden nf výstup….

 

Řešení dle bodu 3) využívá D-STAR radiostanici podobně jako u standardních APRS stanic, tzn. polovina je použita pro hlasovou komunikaci a polovina pro APRS.

V dalším popisu se budu věnovat tedy řešení dle bodu 3).

 


ŘEŠENÍ NA BÁZI RADIOSTANICE ICOM IC-E2820

 

 

Jak již bylo uvedeno v předchozí kapitole, je možno radiostanici ICOM IC-E2820 využít i pro přenos APRS informací v kombinaci s vhodným APRS zařízením.


Jako vhodné APRS zařízení je možno použít:

 

KENWOOD RC-D710

 

samostatný displej, stejný jako je použit u radiostanice Kenwood TM-D710

kompletní APRS funkce jako u TM-D710

nutný propojovací kabel

nutný GPS přijímač nebo použít GPS výstup z radiostanice Icom IC-E2820 (GPS přijímač v radiostanici není zálohovaný, takže může určitou dobu trvat, než začne vysílat platná GPS data)

bohužel již není v nabídce Kenwood

 

KENWOOD TM-D710

 

displej od radiostanice Kenwood TM-D710 - je možno jej využít jak pro připojení k radiostanici Icom IC-E2820, tak i k vlastní TM-D710

displej je možno využít současně na domácím QTH v kombinaci s radiostanicí TM-D710 a v autě s Icom IC-E2820

displej se automaticky přepíná mezi režimem kompletní radiostanice a terminálovým režimem APRS zařízení – přepínání probíhá automaticky dle rozpoznaného připojovacího kabelu

kompletní APRS funkce jako u TM-D710

nutný propojovací kabel

nutný GPS přijímač nebo použít GPS výstup z radiostanice Icom IC-E2820 (GPS přijímač v radiostanici není zálohovaný, takže může určitou dobu trvat, než začne vysílat platná GPS data)

  
 

Propojení je popsáno například zde: http://ak6ak.net/info/kenwood%20rc-d710.html
 

Tracker

možno použít běžné trackery:

o   ArgentData OpenTracker1+

o   ArgentData OpenTracker2

o   ArgentData OpenTracker3

o   Byonics TinyTrak4

o   a další ...

pouze odesílání majáků, bez zobrazení okolního APRS provozu

nutný propojovací kabel

nutný GPS přijímač nebo použít GPS výstup z radiostanice Icom IC-E2820 (GPS přijímač v radiostanici není zálohovaný, takže může určitou dobu trvat, než začne vysílat platná GPS data)

  

APRSdroid

telefon/tablet s nainstalovaným sw APRSdroid je možno využít pro odesílání a příjem APRS paketů, včetně zpráv a zobrazení okolního APRS provozu na mapě

APRSdroid pracuje via radio, nikoliv via Internet!!!

internetové připojení je potřeba pouze pro stahování map, případně je možno nainstalovat verzi s OSM mapami a přístup na internet není potřeba

nutný tracker OT2, OT3 nebo TT4 a Bluetooth rozhraní

nutný propojovací kabel

 
 

GEOSAT6

 

přenosná autonavigace s APRS funkcemi

Geosat6 přijímá z připojeného zařízení informace o APRS provozu a do zařízení vysílá GPS data vlastní pozice = nahrazuje GPS přijímač

možno použít jako doplněk pro zobrazení APRS provozu na mapě, včetně využití dalších přidaných funkcí

kompatibilní s výše uvedenými řešeními:

o   Kenwood RC-D710

o   Kenwood TM-D710 (možno použít nejen v autě v kombinaci displej Kenwood + Icom IC-E2820 + Geosat6, ale i doma v kombinaci s TM-D710)

o   Tracker

§  ArgentData OpenTracker2

§  ArgentData OpenTracker3

§  Byonics TinyTrak4 (možnost posílání/přijímání zpráv)

 


ZÁVĚR

Cílem tohoto článku bylo ukázat možnosti kombinace D-Star a APRS. Osobně se přikláním k řešení ICOM-2820 + TinyTrak4 (čímž je zajištěno vysílání majáků do APRS), případně v kombinaci s Geosat6 nebo sw APRSdroid via Bluetooth (čímž je zajištěno zobrazení okolního APRS provozu + možnost příjmu a odesílání APRS zpráv). Výhodou tohoto řešení je, že APRS majáky se vysílají vždy a zobrazovací zařízení si mohu zapnout dle potřeby. Dalším způsobem, jak sledovat okolní APRS provoz může být telefon/tablet se spuštěným aprs.fi. 

Řešení s panelem od Kenwood TM-D710 může být zajímavá alternativa pro toho, kdo doma používá Kenwood TM-D710 a panel si může přenášet mezi home QTH a autem. Nevýhodou tohoto řešení je nutnost instalovat ve voze dva displeje.

Výše popsané možnosti nejsou určitě všechny, které je možno vymyslet, ale jedná se o možnosti, které jsem prakticky vyzkoušel a fungovaly.

 


Autor článku Jirka OK1ALF © 2013