Napsal OK1ALX

Co to je CSR a CCS a jak to používat


CSR a CCS jsou dva různé typy linkování, pomocí kterých lze v síti D-Star volat stanice, aniž bychom věděli kde se nacházejí.

 

CSR - Call Sign Routing, volání stanice pomoci volací značky

Volání probíhá následujícím způsobem, volající stanice si zadá značku cílové volané stanice do UR(YOUR) své radiostanice. Zaklíčuje, tím se provede dotaz na server a zjistí se, kde byla volaná stanice naposledy slyšena. Toto proběhne ve zlomku vteřiny, systém propojí cestu k cílovému převaděči a volající stanice může začít hovořit. Ve svém volání je dobré uvést informaci o tom, že volaná stanice je volána pomocí CSR.
Jakmile volající stanice odklíčuje, cesta k cílovému převaděči je opět rozpojena. Propojení je totiž realizováno pouze na dobu kdy stanice má zaklíčováno. Proto je potřeba, aby si volaná stanice nastavila ve svém UR značku volající stanice, a proto je vhodné když volaná stanice ve svém volání uvede informaci o použiti CSR, viz výše.
Některé novější radiostanice již mají v nastavení volbu, která umožňuje zápis značky volajíci stanice automaticky, tato volba se jmenuje RX Call Sign Write a musí být nastavena na Auto.

CSR lze ale použít pouze na převaděčích, které jsou registrovány v ircDDB, zde lze ale zaregistrovat pouze převaděče, hotspoty tuto možnost bohužel nemají. Jedná se o omezení které zavedli tvůrci ircDDB.

 

Příklad použití:
stanice OK1POR volá stanici OK1LOL, nastaví si stanici takto:
UR : OK1LOL
R1 : OK0HCS B
R2 : OK0HCS G
MY : OK1POR


protistanice v Itálii pak musí provést toto nastavení:
UR : OK1POR
R1 : T79DV B
R2 : T79DV G
MY : OK1LOL

 

 

CCS - Callsign Communication System, volání stanice pomocí DTMF volby

Systém CCS4 byl ukončen k 26.9.2015 a byl nahrazen novým systémem CCS7.

Použití funkce CCS je o trochu jednodušší, zejména pro uživatele radiostanic s DTMF mikrofony a klávesnicemi. V principu jde o to, že volání se provádí vysláním požadovanáho DTMF kódu. Po přijetí DTMF kódu převaděčem/hotspotem je na serveru opět vyhledáno, kde byla volaná stanice naposledy slyšena. Následně je vytvořena cesta k cílovému převaděči/hotspotu a toto spojení je trvalé, respektive do uplynutí nastaveného času, nebo manuálním ukončením pomocí DTMF příkazu A, či příkazem "CA" v UR.
Před začátkem CCS volání je potřeba nejdřív odpojit převaděč/hotspot od reflektoru, to samé by měla provést volaná stanice po spojeni CCS linku.  Pakliže jsou dvě stanice na stejném reflektoru není v zásadě důvod CCS použít, protože se na stejném kanále reflektoru obě stanice stejně slyší. Chtějí-li se však z nějakého důvodu bavit jen mezi sebou, mohou si tímto způsobem propojit oba své koncové body a odpojit se z reflektoru. Takovýto druh spojení je však možné realizovat i tak, že si obě stanice připojí své koncové body na jiný kanál reflektoru.
Odpojeni od reflektoru se provádí DTMF příkazem "#", nebo "_ _ _ _ _ _ _ U" v UR.

Schematicky:
1.odpojím reflektor, 2.spojím se přes CCS link, 3.protistanice odpoji reflektor, 4.hovoříme, 5. já nebo protistanice odpojí CCS link, 6.já i protistanice připojí reflektor.

CCS je možné použít na většině českých převaděčích a hotspotech, a to tam, kde je v provozu software od G4KLX (PC Repeater a ircDDBgateway).

Příklad použití:
Chci zavolat stanici OK1POR, vím že jeho ID je 2301013. Zadám kód do stanice (DTMF TX u ID51), nebo vyťukám pomocí mikrofonu/DTMF dialeru. Převaděč mi ohlásí že se připojil k OK1POR (Linked to OK1POR). Nyní jsou propojeny dva koncové body pomoci CCS linku, ale i nadále zůstávají připojeny do reflektoru, pokud do té doby byly již připojeny. Pokud tedy obě stanice chtějí hovořit spolu, aniž by tento hovor byl přenášen i přes reflektor, je ho zapotřebí na obou stranách pomocí příkazu DTMF příkazu "#" odpojit. Odpojení od reflektoru lze na straně volající stanice provést také předem, což doporučujeme.  Odpojení CCS linku se po ukončení hovoru provádí DTMF příkazem "A".
Následovat by mělo opětovné připojení převaděče k reflektoru, tedy uvedení do původního stavu. Pokud si nejste jisti kde to vlastně bylo připojené, použijte DTMF příkaz "**" a převaděč/hotspot se připojí na výchozí reflektor a skupinu. V opačném případě to nechte být, převaděč/hotspot by se měl po časové prodlevě připojit sám (zde záleží na nastavení správce).


 

CCS DTMF příkazy:

odpojení od reflektoru - # (příkaz slouží pouze k odpojení převaděče/hotspotu od reflektoru)

rozpojení CCS linku - A (příkazem se odpojí aktivní CCS spojení)

připojení reflektoru - ** (přopojí reflektor který je na převaděči nastaven jako výchozí)

status - 0 (vyvolá stavové hlášení, zda je převaděč/hotspot připojen a kam)

 

Jednotlivé DTMF kódy korespondující s převaděči, skupinami reflektorů a jednotlivými stanicemi lze vidět na dashboardu.
Pro český reflektor je to zde:
- stanice
- převaděče
- skupiny

 

Pokud nedisponujete možností posílat DTMF tóny, existuje ještě jedna možnost jak využít CCS a to pomocí zadání příslušných kódů do UR stanice, podobně jak to známe u výše zmíněného CSR. Provádí se to následujícím způsobem, do UR zadáme:
- odpojení od reflektoru -  "_ _ _ _ _ _ _ U" (tedy klasickým způsobem)
- rozpojení CCS4 linku -  "CA_ _ _ _ _ _" ("A" vychází z CCS DTMF příkazů - viz výše)
- připojení reflektoru - např. "DCS019BL" (tedy standartní linkovací příkaz)
- volání stanice/převaděče - "C2309999" (230 je národní směrovací číslo pro ČR, 9999 je ID pro stanici, 999 je ID pro převaděč/hotspot, za čísla 9999, resp. 999 je samozřejme nutné dosadit příslušný kód/číslo protistanice)

DTMF ID nejsou stanicím přidělovány automaticky, je potřeba se zaregistrovat následující stránce:
- pro
stanice: http://register.ham-digital.net/
- seznam přidělených DTMF-ID kódů: http://dmr.ham-digital.net/dmr-userreg.php, pouze OK stanice
DTMF ID převaděčů jsou přidělovány automaticky.
DTMF ID hotspotů jsou stejné jako ID stanic, kterých volací značku hotspot nese.

 

Sestavování kódů pro reflektory (lze využít pro DCS, XRF a REF):

DCS Reflektor XRF Reflektor REF Reflektor

DCS001A = D1A = D101

DCS001D = D1D = D104

DCS005A = D5A = D501

DCS005B = D502

DCS006Q = D617

atd...

X-Net XRF 10B = B10B

X-Net XRF 21B = B21B

REF 006 C = *6C

REF 005 A = *5A

 


Převodní tabulka abecedy/skupin na čísla:

A = 1

B = 2

C = 3

D = 4

E = 5

F = 6

G = 7

H = 8

I = 9

J = 10

K = 11

L = 12

M = 13

N = 14

O = 15

P = 16

Q = 17

R = 18

S = 19

T = 20

U = 21

V = 22

W = 23

X = 24

Y = 25

Z = 26